ELIJAH'S WHEEL
ELIJAH'S WHEEL

Gouache on Panel 24"X36" 2021

ASCENDING SPIRIT
ASCENDING SPIRIT

Gouache on Panel 10"X8" 2021

ORIGIN
ORIGIN

Gouache on Panel 12"X16" 2021

THE SUN is MADE of DIAMONDS
THE SUN is MADE of DIAMONDS

Gouache on Panel 20"X16" 2021

CHARGE of TIME
CHARGE of TIME

Gouache on Panel 20"X24" 2021

MOTHER TREE
MOTHER TREE

Gouache on Panel 22"X30" 2020

AFTER a STORM
AFTER a STORM

Gouache on Panel 24"X36" 2020

FENCEWALKERS
FENCEWALKERS

Gouache on Panel 30"X24" 2020

Points of Departure
Points of Departure

Gouache on Plywood 13"X22.5" 2020